<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=309609029588200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blog

Håber du finder nyttig information i vores artikler.
Deltag gerne i kommentar sporet.

Modtag vores nyhedsbrev

Subscribe to Email Updates

Udvalgt indlæg

Nyeste blog

Skattefri kørsel og dokumentation til SKAT

skattefrikørsel-min-1

Bøvler du med kørselsregnskabet og vil gerne have så mange skattefri kroner udbetalt som muligt? Læs med på vores blog og find de bedste metoder godkendt af SKAT.

I denne blog kan du læse om reglerne op for skattefri kørsel.

Læs om forskellen på kørselsgodtgørelse og kørselsfradrag her

Grundlæggende hedder det sig, at når en lønmodtager kører i sin egen bil for sit arbejde, er det en udgift, der dækkes af arbejdsgiveren. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt.

Egen bil

Den første forudsætning for at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse, er at kørslen foregår i medarbejderens egen bil. Men hvad dækker ”egen bil”?

Egen bil er en bil, der er indregistreret i ejerens navn eller en bil, der ejes af ægtefælle eller samlever, når de har fælles økonomi. Eller forældres bil, hvis medarbejderen betaler og kan dokumentere udgifterne til bilen. Det kan også være en leaset bil, hvor medarbejderen selv afholder alle udgifter til bilen. En firmabil (fri bil) er derimod ikke egen bil og så er kørepengene ikke længere skattefri.

Læs om du skal vælge firmabil eller egen bil og kørselsgodtgørelse her

Erhvervsmæssig kørsel

Skattefrie kørepenge kan kun udbetales for erhvervsmæssig kørsel. Og hvad er så erhvervsmæssig kørsel?

Erhvervsmæssig kørsel er:

 • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder.*
 • Kørsel mellem arbejdspladser.
 • Kørsel inden for samme arbejdsplads.

*Den første regel gælder kun for folk med fast arbejdsplads hvis de har fået nyt arbejde, så kan du få udbetalt skattefrie kørepenge for de første 60 dage. Hvis du derimod har skiftende arbejdspladser gælder 60 dages-reglen for hver arbejdsplads/byggeplads, du møder på. Er du beskæftiget med kortvarige jobs under 60 dage, kan arbejdsgiver fortsætte med at betale skattefrie kørepenge - også fra bopælen.

Læs mere om 60 dages reglen her

Erhvervsmæssig kørsel er, hvis man f.eks. besøger kunder i arbejdstiden eller skal køre til et kursussted el.lign.

Ulønnet arbejde

Man plejer at sige, at kørselsgodtgørelse kun kan udbetales, hvis du har et lønnet arbejde. Der er dog undtagelser:

 • Ulønnede medlemmer af bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende.
 • Ulønnede Frivillige i idrætsforeninger mv., som ikke er omfattet af 60 dages-reglen.

Læs om enkeltmandsfirma og kørselsgodtgørelse her

Beregning af skattefri kørsel

Når du afregner skattefri kørselsgodtgørelse, er det vigtigt, at du udarbejder et bogføringsbilag, som har følgende informationer:

 1. Navn, adresse og CPR-nr.
 2. Kørslens erhvervsmæssige formål
 3. Antallet af erhvervsmæssige rejsedage samt rejsens start- og sluttidspunkt
 4. Kørslens mål
 5. Beregning af kørselsgodtgørelsen plus de anvendte satser
 6. Attestation i forbindelse med arbejdsgiverens kontrol
 7. Erklæring om, at det er lønmodtagerens egen bil

Kan arbejdsgiveren ikke dokumentere, at en godtgørelse er skattefri, skal den medregnes i den skattepligtige indkomst, og er dermed ikke skattefri mere. Arbejdsgiver er ansvarlig for at dokumentationen er korrekt, og kan hæfte for den manglende A-skat og AM-bidraget.

Derfor er det anbefalelsesværdigt at have et system til at dokumentere kørselsregnskabet, der er pålideligt så dokumentationen sandsynliggøres. GPS-tracking af din kørsel med tilhørende software til at udregne din kørselsgodtgørelse med automatiske satser fra SKAT, er den mest pålidelige måde at lave kørselsregnskab på.

Det anbefales desuden, at f.eks. registreringsnummeret fremgår på regnskabet, så bilen ejer og den, der modtager skattefri kørselsgodtgørelse er den samme person. Du skal også sørge for at aflæse din kilometertæller hver turs begyndelse og afslutning. Det er med til at dokumentere det antal kørte kilometer samt hvilken bil, der er anvendt ved kørslen. Dette gør en elektronisk kørebog også for dig, hvis du til at begynde med indtaster kilometerstanden.

Læs 10 gode grunde til at vælge Autolog kørebog

jannebeeken

Holder mig ajour med debatten i medierne, hos diverse tænketanke og i erhvervskredse. Tror på kontinuerlig uddannelse og indsamler konstant information for at spotte udviklingsmuligheder for marketingstrategier.

Dine kommentarer:

Fra Facebook