<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=309609029588200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blog

Håber du finder nyttig information i vores artikler.
Deltag gerne i kommentar sporet.

Modtag vores nyhedsbrev

Subscribe to Email Updates

Udvalgt indlæg

Nyeste blog

Parkeringsregler for at undgå parkeringsafgifter

Parkeringsregler på offentlige områder

Én ting man gerne vil undgå er da at få en parkeringsafgift. Især fordi man kom til at overse parkeringsregler, man ikke vidste eksisterede! Derfor har jeg lavet en hurtig oversigt med de mest almindelige parkeringsregler, folk typisk overser.

Parkeringsregler på offentlige områder

Gul kant

En gul kantstensmærkning betyder, at du hverken må standse eller parkere. Og selv om du ikke kan se malingen, fordi den er slidt væk eller dækket af sne, gælder parkeringsreglen stadig.

10 meters parkeringsregler

Føromtalte parkeringsregel med 10 meters forbudt parkeringszone fra et vejkryds. Det er som nævnt ovenfor primært op til dig selv at vurdere, hvor langt væk 10 meter er. Og 10 meter parkeringsreglen stadig selvom den gule markering er slidt væk eller dækket.

Cykelsti-udkørsel

Der er standsnings- og parkeringsforbud 5 m før en cykelsti-udkørsel.

Parkeringsregler ved fuldt optrukne linjer (Spærrelinjer)

Hvis kørebanen op mod et vejkryds er inddelt i vognbaner ved hjælp af spærrelinjer, må du ikke parkere ud for spærrelinjerne eller tættere end 5 meter fra de begynder.

Parkeringsregler og færdselstavler

Kig også på bagsiden af en færdselstavle med parkerings- eller standsningsforbud. Er der forbud foran tavlen i din køreretning, kan det ses på en lille undertavle på bagsiden.

Parkeringsregler og fortovsparkering

Som udgangspunkt er det er ulovligt at standse eller parkere på (eller delvist på) fortovet inden for byzoneskiltene. Udenfor byzoneskiltene kan man dog oftest standse eller parkere i yderrabatten eller delvist på fortovet. Nogle kommuner tillader parkering på fortov. De fremgår af lokale parkeringsbekendtgørelser eller skiltning på stedet.

Parkeringszoner

Hold godt øje med zonetavler, da de kun er opstillet ved indfaldsveje og ikke indenfor parkeringszonen.

Zonetavler kan vise:

  • at parkering i området kun må ske i opmærkede p-båse
  • at parkeringstiden er tilladt i bestemte tidsrum
  • at der skal betales for parkering i zonen

Andres parkering

Andre menneskers ulovlige eller skæve parkering gør desværre ikke din ulovlige eller skæve parkering lovlig. Det gælder også, selvom de andre var så heldige, at de ikke fik besøg af en p-vagt.

Parkeringsregler 5 meter fra fodgængerfelt

Du må ikke standse eller parkere tættere end 5 meter fra et fodgængerfelt.

Busstoppested

Mange bustoppesteder har markeret med gult, hvor du ikke må standse eller parkere. Hvis markeringen mangler, er parkeringsreglen, at du ikke må parkere inden for 12 meter på hver side af stoppestedsskiltet.

Flere P-skiver

Husk, at du kun må have en synlig parkeringsskive/-ur i bilen. Mange har fået bøder for at have to parkeringsskiver i bilen efter, der er kommet så mange elektroniske varianter. Det gælder også selv om du har indstillet p-skiven rigtigt.

Parkeringsregler og P-skiven

Husk p-skiven skal stilles til ankomsttidspunktet eller nærmeste kvarter herefter. Hvis du parkerer, inden tidsbegrænsningen starter, skal p-skiven stilles til det klokkeslæt, hvorfra der er tidsbegrænsning.

Parkeringsbillet

Tjek at den p-billet du har betalt for, er rigtig. Læg billetten indenfor forruden, så den let kan læses udefra af p-vagten. En gyldig p-billet træder ikke i stedet for at stille p-skiven ved tidsbegrænsning.

Parkeringsregler på private områder:

Skiltning

Vær opmærksom på skilte ved f.eks. indkørsel til en p-plads – eller hvis du er på vej til at køre ind i et P-hus. Er skiltet tydeligt, har du per definition accepteret betingelserne for parkering. Hvis du er i tvivl eller finder betingelserne urimelige, så find hellere et andet sted at parkere.

Restriktioner

Der kan være flere restriktioner på samme område. F.eks. kan et område være delt i både en privat og en offentlig del. Og på samme område, kan der også være to private parkeringsselskaber med forskellige parkeringsregler.

Særlige parkeringsregler på private områder

Private er underlagt andre parkeringsregler end de offentlige. Private parkeringsselskaber skal ikke:

* observere bilen i 4 minutter, før du får en parkeringsafgift
* tillade af- og pålæsning uden betaling eller parkeringstilladelse
* have særlige regler for invalidebiler eller motorcykler

jannebeeken

Holder mig ajour med debatten i medierne, hos diverse tænketanke og i erhvervskredse. Tror på kontinuerlig uddannelse og indsamler konstant information for at spotte udviklingsmuligheder for marketingstrategier.

Dine kommentarer:

Fra Facebook